Poziv za učešće na okruglom stolu

okrugli_stollPoziv za učešće na okruglom stolu “REFORMSKA AGENDA: pregled progresa Akcionog plana i prioritetnih aktivnosti u 2016. godini”

Bosna i Hercegovina je zemlja s jasnom perspektivom pridruzivanja, ali prije samog pidruzivanja Evropskoj uniji, svi kljućni domaći akteri morati će demonstrirati postojanje funkcionalne tržišne ekonomije i kapaciteta da se nosi s pritiscima konkurencije i tržišnim snagama unutar Evropske unije.

Reformska agenda direktno proizilazi iz zajedničke izjave koju je u februaru ove godine potpisalo 14 stranačkih lidera, a potom jednoglasno usvojila Parlamentarna skupština BiH.
Značajan napredak u pogledu njene sprovedbe jedan od glavniii kriterija za podnošenje aplikacije za članstvo. Svaka oblast ovog dokumenta je važna i dio je cjelokupnog paketa. Govorimo o boljoj kontroli javnih financija, jačanju vladavine prava, smanjenju korupcije i unaprijeđenju javne administracije, kako bi svi građani imali bolje i efikasnije službe. Sva ova pitanja su povezana i zajedno se moraju rješavati. Smatramo da je saradnja sa Organizacijama civilnog društva, čiji rad je usmjeren na socio-ekonomska pitanja, od velike važnosti, pogotovo u segmentu otvorenog i kontinuiranog dijaloga o mogućim rješenjima.

Ovom prilikom, Ured Premijera Federacije Bosne i Hercegovine pozvao je i Green Council Sarajevo da učestvuje u radu okruglog stola, koji će se održati u srijedu, 17. februara, 2016. godine, u Hotelu Bristol od 10:00 do 14:00, prema predvidenom dnevnom redu.

Ispred Udruženja svoj doprinos će dati predsjednica Udruženja gdja. Sanela Klarić i ekonomski analitičar, gospodin Muhidin Zametica.

Green Council podržava ovakve aktivnosti vlade koja otvoreno želi da razgovara sa predstavnicima i stručnjacima iz civilnog sektora, te ćemo i ovaj put dati svoj puni doprinos.