Pozivnica za Drugi Energetski samit 2016

samit sponzori

Projekat Američke agencije za međunarodni razvoj – Investiranje u sektor energije (USAID EIA)Njemačko društvo za međunarodnu saradnju (GIZ) sa zadovoljstvom predstavljaju Drugi energetski samit koji će se održati 21. i 22. aprila 2016. godine u Grand Hotelu Neum.

Drugi energetski samit organizujemo pod pokroviteljstvom Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa (MVTiEO), Državne regulatorne komisije za električnu energiju (DERK), Regulatorne komisije za energetiku u Federaciji BiH (FERK) i Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske (RERS).

Na Drugom energetskom samitu očekujemo nastavak uspješnog dijaloga koji je unutar sektora započeo prošle godine sa više od 230 učesnika. Nadamo se otvorenom razgovoru o ključnim pitanjima vezanim za reformu energetskog sektora u Bosni i Hercegovini. Ove godine planiramo okupiti brojne partnere iz državnih i entitetskih ministarstava, parlamenata, općina, državne i entitetskih regulatornih komisija, elektroprivrednih preduzeća, privrednih komora, malih i srednjih preduzeća koja djeluju u sektoru, investitora, trgovaca, asocijacija kupaca, fakulteta, nevladinih organizacija, predstavnika Energetske zajednice i drugih međunarodnih organizacija i donatora koji djeluju u sektoru.

Diskusija na Energetskom samitu bit će fokusirana na niz važnih pitanja, kao što je pogled na budući energetski put BiH, izazove implementacije strateškog okvira za energetsku efikasnost i obnovljive izvore energije, kao i na usmjerene i tehničke diskusije o investicionom režimu u energetskom sektoru, maloprodajnom tržištu u BiH, i energetskoj efikasnosti i obnovljivim izvorima energije. Samit će biti organizovan kao niz plenarnih sesija i tehničkih radionica.

Stoga vas sa zadovoljstvom pozivamo da prisustvujete Drugom energetskom samitu i vjerujemo da bi vaše učešće dalo doprinos radu Samita, kao i podstrek učesnicima da razmijene mišljenja i raspravljaju o jednom od najbitnijih sektora razvoja u BiH – energetskom sektoru. USAID EIA i GIZ će obezbijediti ručak i večeru za učesnike samita a učesnici sami snose troškove noćenja u hotelu. Cijena noćenja sa doručkom je 105,00 KM za učesnike samita. Smještaj možete rezervisati na telefon: +387 36 886 074 uz napomenu da ste učesnik samita.

Hotel možete pogledati na sljedećem linku: http://www.hotel-neum.com/en/index.html

Molimo vas da potvrdite svoje učešće na 033 251 820, fax: 033 251 829 ili na mail adresu: info@usaideia.ba do 13. aprila 2016. godine.

U prilogu vam dostavljamo prijedlog agende Drugog energetskog samita.