Predstavnici Green Council udruženja su realizovali radnu posjetu kompaniji Wool-line d.o.o.

Image-1_opt

U okviru priprema za Konferenciju „Poljoprivreda i ruralni razvoj u funkciji održivog razvoja“,i „Energetska efikasnost kao osnova za postizanje održivog socio-ekonomskog razvoja u Bosni i Hercegovini“ koja će se, u organizacji Udruženja Green Council, održati 26. – 27. septembar 2016.godine na Međunarodnom univerzitetu BURCH u Sarajevu, predstavnici Green Council udruženja su realizovali radnu posjetu kompaniji Wool-line d.o.o. u njihovim proizvodnim pogonima u Hadžićima.

Tim koji je obavio istraživanje i objavio Studiju izvodivosti projekta proizvodnje termoizolacionih materijala od ovčje vune i direktor kompanije gospodin Bahrudin Bojčić, na radnom sastanku su zajednički još jednom analizirali problematiku implementacije pojedinih tehničko-tehnoloških i ekonomskih aspekata projekta  i iskazali obostrano zadovoljstvo u vezi sa konkretizacijom implementacije ovog ekološki i ekonomski opravdanog  projekta.

Izvršen je obilazak postrojenja i linije za proizvodnju termoizolacionih materijala od ovčje vune i razgovarano je o potencijalnoj mogućnosti da se zvanično puštanje u rad proizvodne linije organizuje u terminu održavanja pomenute konferencije koja će se organizovati na BURCH univerzitetu.