Procjena stanja prirode i upravljanja prirodnim resursima

U Bosni i Hercegovini je otpočela implementacija projekta Procjena stanja prirode i upravljanja prirodnim resursima.

Projekat implementira Centar za ekologiju i prirodne resurse Akademik Sulejman Redžić, Univerzitet u Sarajevu.  Projekat  je od esencijalne važnosti za Bosnu i Hercegovinu,  jer predstavlja značajan korak prema održivom upravljanju prirodom, prema metodama IPBES-a (Međuvladine platform za biodiverzitet I ekosistemske servise). Mnogo više o projektu možete naći na stranici www.procjenaprirode.ba

U oktobru 2019. godine je održana Prva radionica interesnih strana projekta, koja je okupila preko 80 učesnika, predstavnika različitih sektora, institucija i nevladinih organizacija.

Na osnovu diskusije o tematici zaštite/korištenja  okoliša i prirode, koja je provedena na radionici, pripremljen je Nacrt Koncepta Procjene stanja prirode i upravljanja prirodnim resursima Bosne i Hercegovine.

Konceptom se određuje sadržaj analiza koje će biti provedene u pripremi glavnog dokumenta Procjene.

U nemogućnosti da na Prvu radionicu pozovemo još veći broj učesnika, ovom prilikom želimo zatražiti Vaše mišljenje o ključnim pitanjima koja treba analizirati u Procjeni, kao i o cjelokupnom sadržaju Koncepta.

Ključna pitanja Procjene su u Nacrtu definisana na sljedeći način (Koncept, str. 2):

a)      Koliko i na koji način priroda i korištenje prirodnih resursa doprinose: (i) osiguranju sredstava za život,  (ii) kvalitetu života i (iii) održivom razvoju u BiH?

b)      Kakvi su status, trendovi i budući scenariji stanja prirode i korištenja prirodnih resursa u BiH?

c)       Kako razvojni (proizvodnja i potrošnja dobara, potrebe za energijom, turizam, itd.) i društveni pritisci (demografska kretanja, socio-politički procesi itd.) direktno i indirektno utiču na stanje i trendove prirode i prirodnih resursa u BiH?

d)      Koje su postojeće i potencijalne opcije za unapređenje različitih sektorskih politika, intervencija, investicija i upravljačko-institucionalnih aranžmana za veći doprinos prirode i prirodnih resursa održivom razvoju BiH?

e)      Koje nedostatke u praksi i znanju treba otkloniti da bi se unaprijedio proces donošenja odluka u cilju poboljšanja stanja prirode i upravljanja prirodnim resursima u BiH?

Dokumenti su postavljeni i na stranicu www.procjenaprirode.ba, te vas pozivamo da ih učinite dostupnim svim vašim saradnicima.

Izuzetno bismo cijenili vaše aktivno učešće u  ocjeni/ formulaciji/ sadržaju  ključnih pitanja Procjene. 

Svaki Vaš komentar će doprinijeti boljem sagledavanju važnih društvenih/okolinskih prilika u našoj zemlji, koje treba uvrstiti u sadržaj buduće analize u Procjeni stanja prirode i upravljanja prirodnim resursima.

Molimo vas da komentare šaljete na adrese  ena_simic@yahoo.co.uk , kontakt@procjenaprirode.ba i  sebarudanovic@gmail.com.