Green Council sa ponosom predstavlja novi projekat pod nazivom “Energetska efikasnost u zgradarstvu kao polaznica za ostvarivanje održivog društveno-ekonomskog razvoja u Bosni i Hercegovini” podržan od strane Ambasade Kraljevine Norveške u BiH, čija će inicijalna faza biti implementirana u narednih 11 mjeseci. Projekat ima za cilj  uvezivanje svih učesnika u procesu ostvarivanja veće energetske efikasnost u zgradarstvu, te ukazivanje na sve ekološke i ekonomske prednosti proizvodnje i organizirane primjene izolacijskih materijala proizvedenih u Bosni i Hercegovini od autohtonih prirodnih sirovina kao što su ovčja vuna, drvo i slama.

Benefitiove incijative su višestruki i ogledaju se u slijedećem: prepoznavanje i potencijalno kreiranje novih radnih mjesta u procesu proizvodnje, utopljavanje stambenih objekata u skladu sa najsavremenijim EE direktivama što dovodi do smanjenja troškova po pitanju zagrijavanja i samim tim veće kvalitete života, smanjenje stakleničkih emisija i zagađenja u gradovima, što također utiče na kvalitet života kako na lokalnom, tako i na globalnom nivou.

Projekat je osmišljen kao interaktivna platforma namijenjena za komunikaciju, razmjenu informacija, edukaciju i povezivanje predstavnika akademske zajednice, proizvođača izolacionih materijala, predstavnika lokalne i regionalne uprave, strateških partnera (međunarodne organizacije i predstavnici državnih institucija zaduženih za ovu oblast), organizacija civilnog društva, privredne komore te predstavnika privrednika i budućih investitora.

Realizacija projekta se predviđa u četiri faze – prva, pripremna faza podrazumijeva održavanje uvodne konferencije, dvije radionice, te završne konferencije na kojoj bi se izvršila prezentacija postignutih rezultata. U prvoj fazi se planira prezentacija projekta, upoznavanje šire javnosti sa problematikom i prednostima korištenja prirodnih, lokalnih materijala u procesu postizanja energetske efikasnosti, identificiranje i povezivanje potencijalnih aktera i korisnika interaktivne platforme, formiranje radnih grupa koje bi radile na određenim segmentima studija i akcionog plana, te na kraju formiranje i prezentacija akcionog plana.

Projekat će biti realiziran u partnerstvu sa Internacionalnim Burch Univerzitetom u Sarajevu.