Green Council BiH počinje sa implementacijom projekta “Pilot istraživanje praksi energetske efikasnosti u obrazovnim institucijama Kantona Sarajevo (prirodni naspram umjetni materijali izgradnje)” koji financira Ambasada Češke Republike u Bosni i Hercegovini. Puna podrška implementaciji ovog projekta pružena je i od Vlade Kantona Sarajevo.

Predviđene projekne aktivnosti između ostalog uključuju i mjerenja kvalitete zraka u 4 obrazovne institucije u Kantonu Sarajevo. Projektni rezultati su kako slijedi:

  1. Zelene prakse u javnim obrazovnim ustanovama su prihvaćene i prepoznate kao buduće redovne prakse u obnovi energetske efikasnosti kao bolje ekološke i zdravstvene zaštite u skladu s najboljim praksama iz Češke i Tehnološkog univerziteta u Brnu;
  2. Korištenje lokalnih prirodnih resursa i znanja u proizvodnji komponenata i materijala koji se koriste za obnovu energetski učinkovitih zgrada podstaknut će lokalnu cirkularnu ekonomiju;
  3. Podići svijest o korištenju prirodnih materijala za izolaciju, posebno u javnim obrazovnim ustanovama;
  4. Podizanje svijesti o opasnosti lošeg unutarnjeg kvaliteta zraka u osnovnim školama i posljedicama na razvoj djece;
  5. Podizanje svijesti o važnosti sistema za ventilaciju i rekuperaciju zraka i građevinskog materijala;
  6. Prepoznavanje i identifikacija potrebnih elemenata u postojećem zakonodavstvu koje treba uskladiti s procedurama EU-a i Svjetske zdravstvene organizacije;

Osigurati održivost rezultata projekta direktnim dijeljenjem znanja i iskustava budućim međunarodnim i nacionalnim inicijativama.