Kako bi se pripremila strategija ruralnog razvoja u Bosni i Hercegovini, kao i razvoja ruralnog turizma, neophodno je napraviti pregled postojećeg stanja na terenu, kada se radi o izgrađenim strukturama.