Projekat će se baviti zbrinjavanjem životinjskog otpada na cijeloj teritoriji BiH kao i regionu. Tretirani otpad je ovčija vuna koja svake godine predstavlja ogroman problem farmerima, radi neorganizovanog šišanja, prikupljanja, otkupa i korištenja vune u industriji.