Sa ponosom vas obavještavamo da je Green Council ponovo zaslužio povjerenje Fondacije Heinrich Böll koja je odlučila da u ovoj godini 2020, financira inicijative Green Council BiH kroz implementaciju projekta: “Zajednički put ka statusu zelenog grada – podrška korištenju otpada kao nusproizvoda”.

Svrha projekta je doprinijeti provođenju Zelenog kantonalnog akcionog plana Kantona Sarajevo koristeći znanje i iskustvo drugih europskih zelenih gradova poput Ljubljane.

Osim ovoga projekt će doprinijeti sledećem:

  • povećanju kapaciteta lokalne uprave i predstavnika relevantnih organizacija i institucija unutar Kantona Sarajevo o konceptu zelenog grada;
  • naglašavanju važnost pravilnog odgovornog i održivog upravljanja otpadom s posebnim naglaskom na korištenje otpada kao mogućeg nusproizvoda i metoda cirkularne ekonomije.
  • Učenju iz iskustava drugih gradova o tome kako postići status zelenog grada.