Prostor u oku pejsažnog arhitekte – Izložba crteža

Mateja Kregar Tršar

Oddelek za krajinsko arhitekturo, Biotehniška fakulteta

Program

Ponedeljak, 1. April 2019. godine

Putovanje

13:10 Sarajevski međunarodni aerodrom, doček
14:00 Šumarski fakultet, postavka izložbe
18:30 Burch International University, prof. dr. Sanela Klarić
19:30 Večera

Utorak, 2. April 2019. godine

9:00 Prijem u Dekanatu Šumarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu
Dekan prof. dr. Mirza Dautbašić
Prodekan za međunarodnu saradnju prof. dr. Sead Vojniković
Prodekan za nastavu prof. dr. Dževada Sokolović

10:30 Prijem u Rektoratu Univerziteta u Sarajevu
Prorektor za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu
Prorektor za nastavu

12:00 Ručak
14:00 Predavanje na temu „Koraci do bolje percepcije prostora“ – vježbe za studente prostornih disciplina za razumjevanje otvorenog prostora
doc. mag. Mateja Kregar Tršar, u. d. i. a. (Lokacija: Šumarski fakultet, sala4)

15:00 Otvaranje izožbe „Prostor u oku pejsažnog arhitekte“
doc. mag. Mateja Kregar Tršar, u. d. i. a. Slobodno veče (Lokacija: Šumarski fakultet)

Srijeda, 3. April 2019. godine

10:00 Predstavljanje projekta „The urban landscape of Sarajevo – Recovering
Trebević Mountain“ Vožnja žičarom i posjeta Trebeviću

13:00 Posjeta starom gradu i pauza za ručak
14:00 Predstavljanje projekta „Sarajevo University Campus The power of open space“
posjeta Kampusu Univerziteta u Sarajevu

Četvrtak, 4. April 2019. godine

Slobodno prijepodne
11:00 Putovanje