Rješavanje detalja na projektu izgradnje bio-baziranog studetnskog paviljona u Sarajevu

06. i 07. februara 2017. god. je održana radionica na Međunarodnom fakultetu Burc u organizaciji Savjeta za zelenu gradnju i ovog univerziteta: “Rješavanje detalja na projektu izgradnje bio-baziranog studetnskog paviljona u Sarajevu.” Bio-bazirani studentski paviljon je objekat koji se počeo graditi na Međunarodnom univerzitetu u Burcu za vrijeme ljetne škole, a koji je napravljen od drveta, slame, te prirodnih maltera. Cilj ovih radionica je steći nova znanja, te razviti sve druge potrebne detalje za ovaj objekat kako bi se on nastavio graditi za vrijeme ljetne škole u 2017. god.
Radionice vodi gostujući predavač, g-din Slobodan Habjanić iz Savjeta za zelenu gradnju Slovenije. Neke od tema na radionici su:
  • Prezentaciju o mehanizmu zrakotijesnosti i o tome koja bitna razlika može postojati između teorije i prakse, Slobodan Habjanić, Savjet za zelenu gradnju Slovenije,
  • Arhitektonski detalji na bio-bazairanom studentskom paviljonu,
  • Funkcinisanje skoro nultih objakata,
  • Ventilacija i rekuperacija.
Učesnici na radionici su studenti Međunarodnog univerziteta na Burcu, te predstavnici menadžmenta ovog univerziteta, predstavnik Arhitektonsko-građevinsko-geodetskog fakulteta u Banja Luci, predstavnici Srednje škole za okoliš i drvni dizajn u Sarajevu, projektantskih kuća i partnerskih kompanija u Sarajevu, te Savjeta za zelenu gradnju.