Sajam zelenih poslova

Poziv na učešće nasa pratećim predavanjima i radionicama koji je planiran za 27. septembar u Konjicu i koji organiziramo u suradnji sa Visokom školom za turizam i menadžment na lokaciji Doma kulture Konjic.

Prvi ovakav sajam „Zelena ekonomija u BiH – mogućnosti i šanse“ smo održali 14. septembra 2017. u Visokom u suradnji s Općinom Visoko u prostorijama Doma Kulture, što je naišlo na interesovanje velikog broja stanovništva i medija. Ovakvi sajmovi sa pratećim predavanjima imaju za cilj da doprinesu aktivnoj diskusiji i razmjeni znanja i iskustava u oblasti razvoja i unapređenja Zelene ekonomije i „zelenih poslova“ u BiH.

Događaj ima za cilj da okupi i uveže praktičare zelene ekonomije sa ekspertima, kako bi se stvorio forum na kojem će se moći dijeliti iskustva i pomoći sudionicima u zelenoj ekonomiji da se umreže i surađuju. Sajam ima za cilj da motivira ljude da krenu u slične poslove, te će u tom smislu pokaazati veliki broj primjera dobre prakse iz BiH.

Više informacija o prošlogodišnjem događaju možete pronaći na narednim linkovima:

https://ba.boell.org/bs/2017/09/14/konferencija-i-sajam-zelena-ekonomija-u-bih-mogucnosti-i-sanse

https://ba.boell.org/bs/2017/09/19/konferencija-i-sajam-zelena-ekonomija-u-bih-mogucnosti-i-sanse

https://www.klix.ba/biznis/zelena-ekonomija-se-isplati-u-visokom-predstavljeni-organski-proizvodi-pune-korpe-zdravlja/170915101

Ukoliko ste zainteresirani za izlaganje svojih proizvoda na štandu, ili ako imate vlastite ideje koje biste željeli prezentirati na ovom događaju, ili samo želite prisustvovati predavanjima, molimo vas da obavijestite Fondaciju Heinrich Boell, Ureda za BiH, Makedoniju i Albaniju kako bi mogli u što skorijem periodu dogovoriti dalje korake. Stojimo vam na raspolaganju za sva dodatna pitanja.