Samit za Zapadni Balkan 2018

Samit za Zapadni Balkan, u okviru Berlinskog procesa, biće održan 9. i 10. jula 2018. godine u Londonu.

Prema najavama zvaničnika, zaštita životne sredine neće biti na agendi ovog sastanka. Koalicija udruženja koja se bave zaštitom okoliša i energetskom tranzicijom ovim putem izražava svoju zabrinutost političkom marginalizacijom ovih veoma bitnih tema za budućnost i zdrav prosperitet zemalja zapadnog Balkana.

Budući da je civilno društvo potpuno isključeno iz debate, HBS je pripremila dva klipa kako bi ipak na neki način učestvovala i informirala o ovoj bitnoj temi.