Sarajevo Green Design Bienale

sgd2015Ove godine Sarajevo Green Design Bienale u organizaciji Sarajevo Green Design Fondacije po šesti put obilježava oktobarske dane u Sarajevu i svojim bogatim programom pruža inspiraciju, podstiče inovaciju i slavi kreativnost.

Sarajevo Green Design Fondacija je izrasla u samostalnu i dinamičnu mutidisciplinarnu i internacionlnu platformu koja ima za cilj formirati kreativni centar za inovaciju u regiji koji će povezati naučnu infrastrukturu sa proizvodnom i kreativnom industrijom u traženju novih održivih koncepata i tehnologija i u cilju jačanja njihove konkurentnosti.

Fondacija je postala ravnopravni partner u Evropskom Horizon 2020 projektu ”Buildings as Material Banks”, putem kojeg sa Evropskim partnerima radi na razvoju novih principa projektovanja i prijedloga novih EU standarda, biznis modela i pravila građenja koja će pomoći u tranziciji prema dinamičnoj arhitekturi, eliminiranju građevinskog otpada i strateškom razvoju ”cirkularne ekonomije”. U okviru ovog projekta Fondacija je predvidjela realizaciju Green Design Centra koji će predstavljati izlog inovacije i kreativnosti. U razvoj ovog centra će biti uključena inovativna građevinska i proizvodna industrija iz Bosne i Hercegovine i regije, kao i Univerzitet u Sarajevu.

Kick off ovog Evropskog projekta će se održati u okviru Bienala u sklopu kojeg će Sarajevo Green Deisgn Fondacija ugostiti 35 kolega iz 15 vodećih Evropskih institucija iz oblasti održive gradnje i arhitekture, a koji dolaze iz Engleske, Njemačke, Švedske, Nizozemske, Belgije i Portugala.

Sarajevo Green Design Bienalu će se svojim izlaganjima pridružiti vodeci planeri, arhitrkti i dizajneri iz Nizozemske, Engleske, Francuske, Turske, Slovenije, Švedske i Belgije.

Dr. Elma Durmišević, osnivačica Sarajevo Green Design Fondacije, ističe da je posebna pažnja ovogodišnjeg Bienala posvećena promociji mobilnosti i demonstraciji električnih vozila sastavljenih na Mašinskom fakultetu u Sarajevu, prezentaciji objekta izgrađenog od prirodnih materijala na BURCH Univerzitetu, promociji urbane eco i slowfood hrane pod pokroviteljstvom Francuske Ambasade, kao i promociji internacionalne knjige ”Dynamic Architeture” koja elaborira jednu od polaznih tačaka Evropskog projkta, čiji su autori Elma Durmišević, Adnan Pašić i Birguc Colakoglu, a koja je izdata u Nizozemskoj kao rezultat dugogodišnje saradnje Univerziteta iz Sarajeva, Nizozemskog Univerziteta Twente i Yldiz Univerziteta.

Fondacija će promovirati i knjigu domaće autorice Sanele Klarić pod naslovom „Održivo Stanovanje“ koja prezentira potencijal bh građevinske industrije u korištenju prirodnih materijala.

”Uvjerena sam da smo sa pet Sarajevo Green Design Festivala i sada prvim bienalom, zednjih sedam godina postavili temelje novog promišljanja o gradovima, objektima i infrastrukturama budućnosti, kao i faktorima koji utiču na njihovu održivost.

Vjerujem da ćemo narednih godina svjedočiti novom trendu i ekspanziji u kreativnosti i mogućnostima primjene green deisgn principa i u Bosni i Hercegovini, i da će Sarajevo Green Design Fondacija biti tu da nas podstiče na otkrivanje novih granica i potencijala, a u čemu će platforma za inovaciju pri Green Design Centru sigurno imati bitnu ulogu”.

Tradicionalno, Bienale je uvijek propraćeno i izlozbama. Ove godine u Umjetnickoj galeriji Bosne i Hercegovine posjetioci će moći vidjeti osam izlozbi iz sedam zemalja, posvećenih uspješnim primjerima primjene principa održivog razvoja putem produkt designa i arhitekture.

I na kraju tri studenta Nizozemskog Tehničkog Univerziteta iz Delfta prezentirat će svoje vizije urabanih trasformacija dijelova Sarajeva koje su uspješno odbranili u okviru svojih Master disertacija.

Glavni pokrovitelji SGDB 2015 su EU Horizon 2020 BAMB, Francuska ambasada, Nizozemska ambasada, Univerzitet u Sarajevu, Arhitektonski Fakultet Univerziteta u Sarajevu, BURCH Univerzitet, Masinski fakultet Univerziteta u Sarajevu, EDUS, Univerzitet Twente iz Nizozemske.