Sarajevo Green Design Festival

Sarajevo Green Design FestivalNa Green Design Festivalu (www.sarajevogreendesign.com) održanog 09.09 – 18.09.2011.godine u Sarajevu i Mostaru, NVO Green Council predstavila sa svojim projektom: „Ovčija vuna kao termoizolacioni materijal“ na kojem radi više od godinu dana, zajedno sa stručnjacima iz UNDP-a, Tehničkog univerziteta u Beču TUW, Razvojne agencije Austrije ADA i Federalnog zavoda za poljoprivredu.

Profesor Thomas Bednar i prof. Azra Korjenić sa TUW su uključeni u projekat razvoja industrije termoizolacionih panela od ovčije vune na području BiH, od samog početka, u julu 2010 god. Istraživanja izvršena na institutu u Beču i iskustva drugih istraživačkih centara EU, kao i nesebična pomoć prof. Korjenić bila su veoma snažna i bitna podrška timu koji je radio na dizajniranju ovog projekta.

Prema novim standardima i regulativama EU, već od januara 2012 godine, važnost ugradnje i korištenja prirodnih materijala na objektima stavlja se na prvo mjesto, što podržava projekte iskorištavanja prirodnih materijala koji trenutno predstavljaju ekološki otpad u procesu poljoprivrede.

Ovakvi projekti predstavljaju osnovu ruralnog razvoja Bosne i Hercegovine.