John Bedingfield

Bio je poseban čovjek koji je probudio strast u nama da učinimo našto i napravimo pozitivne pomake u našoj zemlji. Vjerovao je da Bosna i Hercegovina ima velike potencijale, a največe potencijale da ima o svojim LJUDIMA.

Promjene ispred nas su velike kao SLON. Kako pojesti slona? Zalogaj po zalogaj!

To su Johnove riječi koje ćemo uvijek pamtiti poslije svakog zalogaja koji uspijemo pojesti!

Dragi John, hvala ti što si postojao, što si nas ohrabrio da se udružimo i pokušao. Kao što si ti uvijek vjerovao, sada mi snažno vjerujemo u nas.

Nastavit ćemo tamo gdje si ti počeo: iskreno, transparentno, vispreno i mudro.

Udruženje, osnovano sa željom da se udruže veliki, pametni i vješti ljudi i zajednički dizajniraju projekte koji mogu donijeti korist svima i koji mogu napraviti pozitivne promjene kako u našoj državi tako i u regionu.

Bosna i Hercegovina je mala i mlada država u razvoju pred kojom stoje velike promjene i prilagođavanja. Bogastvo u njenim stanovnicima, prirodnim bogatstvima i činjenici da se tek razvija velika je prednost koju trebamo iskoristiti svi skupa.

Čiste tehnologije trebaju biti naša vodilja u razvoju. Svaki projekat treba i mora imati komponentu održivog razvoja i zaštite okoliša da bismo pomogli našim novim generacijama koje dolaze poslije nas.


Naš timVolonteri