Sanela Klarić

Sanela Klarić je rodjena 28.08.1970 godine u Sarajevu. Završila je Drugu sarajevsku gimnaziju i arhitektonski fakultet. Radila je za OSCE, kao konsultant na projektima britanske vlade u sektorima pravosudja i ruralnog razvoja, na projektima Evropske unije na umrežavanju civilnog sektora i podršci civilnom sektoru na zapadnom balkanu i Turskoj. Saradnik je konsultantske kuće Catalys iz Velike Britanije, član nadzornog odbora regionalne inicijative “Green New Deal” Hainrich Boll Fondacije, član organizacionog odbora Sarajevo Green Design Festivala, te član je asocijacije arhitekata BiH. Predsjednica je udruženja Green Council koje okuplja stručnjake iz različitih sektora poput arhitekture, ekonomije, ruralnog razvoja, obrazovanja, nutricionizma, okoliša i evropskih integracija sa ciljem dizajniranja i implementacije održivih projekata koje donose prosperitet Bosni i Hercegovini. Ekspert je za pitanja Europskih integracija u sektorima ruralnog razvoja, okoliša, energetske efikasnosti kao i održivog razvoja. Moderirala je veliki broj javnih skupova te dizajnirala i provodila veliki broj obuka kako za institucije tako i za nevladin sektor i političke subjekte.

Magistrirala i doktorirala je na arhitektonskom fakultetu sarajevskog Univerziteta, uz podršku profesora sa Tehničkog Univerziteta u Beču, na temu održive arhitekture i prirodnih materijala kao potencijala za balansiran i održiv društveno-ekonomski razvoj Bosne i Hercegovine. Objavila je više naučnih radova te učestvovala i predavala na velikom broju konferencija. Jedana je od prvih predavača na prvom TED University događaju u Sarajevu za koju su je izabrali njeni studenti.

Trenutno radi kao docent na internacionalnom Burch univerzitetu kao šef odsjeka za arhitekturu te usko sarađuje sa univerzitetima i istraživačkim centrima u Evropi i svijetu.

Svoju pasioniranost održivim razvojem Bosne i Hercegovine kroz korištenje prirodnih materijala ugradila je u ovu knjigu, doktorsku disertaciju, razne projekte kao i sva druga istraživanja koja je vodila. Sve ovo sa ciljem promoviranja velikih potencijala razvoja Bosne i Hercegovine kroz korištenje vlastitih prirodnih resursa, ali pristupajući interdisciplinarno kroz uvezivanje arhitekture, stanovanja, ruralnog razvoja, zaštite okoliša, klimatskih promjena, ekonomije, zapošljavanja i drugih oblasti.

Največa vrijednost u njenom životu jeste njena porodica.