Sanela Klarić je rodjena 28.08.1970 godine u Sarajevu. Završila je Drugu sarajevsku gimnaziju i arhitektonski fakultet. Radila je za OSCE, kao konsultant na projektima britanske vlade u sektorima pravosudja i ruralnog razvoja, na projektima Evropske unije na umrežavanju civilnog sektora i podršci civilnom sektoru na zapadnom balkanu i Turskoj. Saradnik je konsultantske kuće Catalys iz Velike Britanije, član nadzornog odbora regionalne inicijative “Green New Deal” Hainrich Boll Fondacije, savjetnica u udurženju Savjet za Zelenu Gradnju – Green Council, član organizacionog odbora Sarajevo Green Design Festivala, te član je asocijacije arhitekata BiH. Ekspert je za pitanja Europskih integracija u sektorima ruralnog razvoja, okoliša, energetske efikasnosti kao i održivog razvoja. Moderirala je veliki broj javnih skupova te dizajnirala i provodila veliki broj obuka kako za institucije tako i za nevladin sektor i političke subjekte.

Magistrirala i doktorirala je na arhitektonskom fakultetu sarajevskog Univerziteta, uz podršku profesora sa Tehničkog Univerziteta u Beču, na temu održive arhitekture i prirodnih materijala kao potencijala za balansiran i održiv društveno-ekonomski razvoj Bosne i Hercegovine. Objavila je više naučnih radova te učestvovala i predavala na velikom broju konferencija. Jedana je od prvih predavača na prvom TED University događaju u Sarajevu za koju su je izabrali njeni studenti.

Trenutno radi kao vanredna profesorica na internacionalnom Burch univerzitetu kao šef odsjeka za arhitekturu te usko sarađuje sa univerzitetima i istraživačkim centrima u Evropi i svijetu.

Svoju pasioniranost održivim razvojem Bosne i Hercegovine kroz korištenje prirodnih materijala ugradila je u ovu knjigu, doktorsku disertaciju, razne projekte kao i sva druga istraživanja koja je vodila. Sve ovo sa ciljem promoviranja velikih potencijala razvoja Bosne i Hercegovine kroz korištenje vlastitih prirodnih resursa, ali pristupajući interdisciplinarno kroz uvezivanje arhitekture, stanovanja, ruralnog razvoja, zaštite okoliša, klimatskih promjena, ekonomije, zapošljavanja i drugih oblasti.

Največa vrijednost u njenom životu jeste njena porodica.