Shadow Report napretka Bosne i Hercegovine na putu evropskih integracija

Shadow Report napretka Bosne i Hercegovine na putu evropskih integracijaInicijativa za monitoring evropskih integracija Bosne i Hercegovine, čija je članica i Green Council  je neformalna koalicija  organizacija civilnog sektora koja ima za cilj praćenje reformi i načina primjena politika i prava Evropske unije u procesu evropskih integracija, te informiše javnost o svim pozitivnim i negativnim događajima na evropskom putu.

U tu svrhu, Inicijativa je izradila Shadow Report napretka Bosne i Hercegovine na putu evropskih integracija iz perspektive nevladinih organizacija sa posebnim fokusom na poštivanje ljudskih prava. Također, cilj je bio pokazati sposobnost civilnog sektora u BiH da sarađuje i ponudi stručne izvještaje i preporuke, koji će biti neovisni od vlade i od Evropske unije.

Kompletan izvjestaj pročitajte ovdje.