“Studentski paviljon” na IBU kao laboratorija znanja za 60 studenata iz regiona

Studentski paviljon-Laboratorija znanja 2019“ projekat je organizovan od strane udruženja Green Councile sa ciljem da studenti iz regije zajedničkim radom doprinesu u gradnji Studentskog paviljona koji se nalazi u kampusu Internacionalnog Burch univerziteta uz pomoć gline, drveta, slama, vune, papira, te ostalih recikliranih materijala.

Oko 60 studenata arhitekture, građevinarstva, mašinstva, elektrotehnike, IT, prirodnotehničkih nauka, šumarstva, poljoprivrede iz regiona okupilo se i 5 dana aktivno je radilo na uređenju Studentskog paviljona.  Ranije 2016. i 2017. kroz projekat su rađeni osnovni radovi koristeći prirodne materijale od temelja, konstrukcije, zidova, krova. Ovogodišnje okupljanje studenata je bazirano na vanjskom uređenju postavljanju fasade i slojeva zelenog krova, te unutrašnjem uređenju, korištenjem namještaja kojeg će sami napraviti, zatim ugradnji senzora za naučna mjerenja  i sistema rekuperacije za poboljšanje kvalitete unuturašnjeg zraka.

Teme koje su generalno obrađene tokom okupljanja su: održiva arhitektura, energetska efikasnost, mjerenje i simulacija Green City, obnovljivi izvori energije, električna vozila, cirkularna ekonomija, uz detaljne radionice kako reciklirati namještaj, papir, proizvesti i dizajnirati namještaj od prirodnih materijala, zatim kako ugraditi senzore i sisteme rekuperacije.

Studentski paviljon kao ideja i naučno istraživački projekat studenata i profesora Internacionalnog Burch univerziteta ima za cilj izgraditi skoro pa energetski nulti objekat od tradicionalnih lokalnih građevinskih materijala koji su poznati u građevinskoj praksi još iz starih vremena glina, drvo, kamen, kreč, slama, vuna, papir te ostalih recikliranih prirodnih materijala i dokazati da takvi materijali doprinose prije svega u očuvanju prirode.

Aktivni pristup studenata u projektu rezultirao je usvajanju vještina koje će moći koristiti u budućem životnom radu. Praktičan pristup je ono što vrlo često nedostaje formalnom obrazovanju, čime je ovakvo interdisciplinarno i internacionalno druženje pomoglo studentima da što uspješnije rješavaju buduće izazove i probleme energetske efikasnosti i održivog stanovanja.

Projekat organizuje Udruženje Green Council u saradnji sa Internacionalnim Burch univerzitetom (IBU), te uz podršku GIZ Otvorenog Regionalnog Fonda za JIE- Energetska Efikasnost. Poseban partner projekta je EU HORIZON 2020 SMARTER uz veliki broj domaćih i međunarodnih partnera.