Studentski paviljon

Student-pavilionInternacionalni BURCH Univerzitet u Sarajevu, u saradnji sa Sarajevo Green Design Festivalom, Francuskom ambasadom u Bosni i Hercegovini, Šumarskim i Poljoprivredno – prehrambenim fakultetima Univerziteta u Sarajevu, Sarajevo šumama, Fondacijom Kulturno naslijeđe bez granica /CHwB/, udruženjem „Savjet za zelenu gradnju“, kompanijama Neimari d.o.o i Sele d.o.o, i Fondom za zaštitu okoliša Federacije BiH vas poziva da nam se pridružite u obilasku lokacije u kampusu Univerziteta gdje započinjemo radove izgradnje prvog studentskog, eksperimentalnog, inovativnog, ekološkog paviljona izgrađenog od recikliranih materijala u Bosni i Hercegovini.

Ovaj studentski paviljon graditi će se od preko 80 % recikliranog materijala. Prostor će biti korišten za organizovanje izložbi i prezentacija, kao mjesto okupljanja studenata i kao istraživačka labaratorija. Ovaj paviljon je primjer kako uz upotrebu recikliranih materijala moguće doprinijeti zaštiti životne okoline, energetskoj efikasnosti, ali i kreirati moderan prostor dostupan i prilagođen svima podjednako.

Zvanična ceremojina u okviru Sarajevo Green Design Festivala će se održatiu petak, 09. oktobra u kampusu BURCH Univerziteta gdje će se paviljon i graditi sa početkom u 10:00h.

Pozivamo vas da prisustvujete početku radova na izgradnji paviljona, prezentacijama projekta iz ove oblasti i izložbi studentskih idejnih rješenja za izgradnju paviljona.