Ugovor između Green Councila i Heinrich Boll fondacije za implementaciju radionica o zagađenju i zaštiti zraka u osnovnim školama

Potpisan je ugovor između Green Councila i Heinrich Boll fondacije za implementaciju radionica o zagađenju i zaštiti zraka u osnovnim školama, ArchiKID Air.

Ovaj projekat je pdržalo Vijeće nastavnika Kantona Sarajevo.

Radionice će se održavati u tri osnovne škole u saradnji sa učiteljima tih škola za učenike 4. razreda. Učenici će učiti na interaktivan i zabavan način o atmosferi, glavnim zagađivačima zraka, te zdravstvenim posljedicama na ljude, prvenstveno djecu, životinje, biljke i planetu Zemlju. Posebno će se razgovarati o načinima kako svaki građanin može doprinjeti poboljšanju kvaliteta zraka u našem gradu. Kao jedan od načina poboljšanja kvaliteta zraka u učionicama, u svakoj školi u kojoj će se održavati ove radionice, učenici će izgraditi zeleni zid od biljaka.

Na kraju radionica, printat će se Priručnik za učitelje, te će se održati kratka radionica za učitelje u cilju nastavka poduke o ovoj jako bitnoj temi, posebno kad se uzme u obzir nivo zagađenja zraka u Sarajevu.

ArchiKID Air je pilot projekat ove vrste, te se nadamo da ćemo u budućnosti moći raditi sa školama i učenicima iz drugih škola na području Bosne i Hercegovine.