Usvojen amandman od strane evropskog parlamenta o uspostavi Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja na državnom nivou u BiH

Usvojen amandman od strane evropskog parlamentaEvropski Parlament  je 06. februara  raspravljao je općenito o BiH i o amandmanima na Izvještaj o napretku za 2013.godinu.Posebno smo sretni sto su naši zajednički zagovarački napori urodili plodom.

Naime usvojena je Rezolucija u kojoj se između ostalog traži od BiH vlasti da uspostave Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja na državnom nivou. Ovim je  ministarstvo ponovo vraćeno u fokus djelovanja EU u BiH.

Vise o ovome na pročitajte ovdje.