Usvojen Zakon o poljoprivrednoj organskoj proizvodnji

1468478972-parlamentfederacije

Na svojoj 12. redovnoj sjednici održanoj jučer (13.07.2016.), Zastupnički doma Parlamenta FBiH usvojio je Zakon o poljoprivrednoj organskoj proizvodnji, nakon što ga je prethodno usvojio Dom naroda. Ovaj Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenim novinama Federacije BiH”, a primjenjivat će se istekom godine dana od dana stupanja na snagu.

Ovim Zakonom, u kojem se utvrđuje nadležni organ te pravila i postupci za subjekte koji su uključeni u sistem organske proizvodnje, uspostavlja se odgovarajući nivo pravne zaštite svih subjekata uključenih u sistem organske proizvodnje, a prije svega proizvođača i potrošača ove vrste proizvoda.

Razvoj organske proizvodnje u Federaciji BiH i u Bosni i Hercegovini počeo je 2000. godine na inicijativu nekoliko međunarodnih i domaćih vladinih i nevladinih organizacija, a interes za organskom proizvodnjom posebno je iskazan na lokalnom nivou, jer su poljoprivrednici prepoznali mogućnost razvoja novih, i na tržištu, traženih i konkurentnijih proizvoda.

Uvažavajući činjenicu da se u Bosni i Hercegovini veći broj proizvođača okreće poljoprivrednoj organskoj proizvodnji, već se duže vrijeme nametala važnost donošenja zakona o poljoprivrednoj organskoj proizvodnji kako na nivou FBiH tako i na nivou BiH. Zakon i podzakonski akti su neophodni kako bi se uspostavio „red“ na tržištu, odnosno onemogućilo neadekvatno korištenje naziva bio, eko i organski proizvod i stvorili uslovi za porast potražnje za ovim proizvodima.

Iz ovih razloga, odredbama Zakona o poljoprivrednoj organskoj proizvodnji izvršeno je preuzimanje odredbi Uredbe Vijeća (EZ) od 28. juna 2007. godine o organskoj proizvodnji i označavanju organskih proizvoda i stavljanju van snage Uredbe (EEC), čime je izvršena obaveza usklađivanja propisa sa zakonodavstvom EU. U skladu s navedenim odredbama, zakon uređuje organsku proizvodnju poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, preradu u organskoj proizvodnji, stavljanje na tržište organskih proizvoda, neprerađenih biljnih i životinjskih proizvoda, hrane i hrane za životinje, te proizvoda koji su u potpunosti sastavljeni ili dijelom sastavljeni od organskih proizvoda, način označavanja u organskoj proizvodnji, obavljanje stručnog, upravnog i inspekcijskog nadzora i druga pitanja koja su važna za uspostavu i provođenje jedinstvenog sistema poljoprivredne organske proizvodnje.