Zdravo razmišljanje u “Zdravoj logici”

Riječ je o modernoj verziji otkupnog centra, koji distribuiše, ali i prerađuje svježe voće i povrće, koje je proizvedeno u kontrolisanim uslovima bez dodavanja pesticida, herbicida, aditiva, konzervansa, odnosno na potpuno prirodan način. “Zdrava logika” organizovana je tako da ima jaku kooperantsku mrežu koja proizvodi svježe voće i povrće, koje se zbog standardizacije i kvaliteta proizvodnje prerađuje u jednoj radionici. Kako ističe Maja Miljević koja je ujedno i osnivač „Zdrave logike“, najbitnije je to što svi kooperanti imaju ujednačene proizvode, odnosno proizvode voće i povrće u dogovoru sa njima.
„Kontrole su dosta detaljne i mora se odgovorno stati iza ovih proizvoda. Zasad smo stekli odnos povjerenja sa našim kooperantima i mreža kooperanata se polako ali sigurno povećava na cijelom teritoriju BiH“.
Potreba za organskom proizvodnjom polahko raste a ovi mladi ljudi su već odavno spremni da na adekvatan način odgovore domaćem tržištu. Nažalost problemi sa kojima se susreću su mnogobrojni a u prvi plan ističe se problem nerazumjevanja javnih organa bilo da se radi o entitetskom ili državnom nivou. Nadamo se da će ovi problemi u skorijoj budućnosti biti rješeni i da će mnogi mladi ljudi imati hrabrosti hodati ovim stazama. Green Council će i dalje isticati primjere dobre prakse te će i dalje jačati mrežu mladih, sposobnih i motiviranih ljudi koji žele unijeti pozitivne promjene u naše društvo.

Više informacija o “Zdrava logika” na: http://www.zdravalogika.com/