Zelena gradnja konačno u Bosni i Hercegovini

Kao prirodni slijed dugogodišnje uspješne saradnje između Green Council BiH i Neimari doo, danas je potpisan ugovor kojim će Green Council BiH  pružiti stručnu pomoć Neimar d.o.o. pri sticanju certifikata zelene gradnje u planiranom projektu izgradnje poslovnog objekta.

Ovo je izuzetno veliki događaj za oba partnera jer predstavlja pionirske korake certificiranja zelene gradnje u Bosni i Hercegovini. Certificirani zeleni projekt poslovnog objekta predstavlja ekološki odgovoran objekt, energetski efikasniji u odnosu na standardnu ponudu, te se na taj način ostvaruju financijske, socijalne i ekološke koristi.

Neimar d.o.o. je društveno odgovorna i ekološki osviještena firma koja sa velikom posvećenošću pristupa svakom svom projektu vodeći računa o energetskoj efikasnosti i uticajima na okolinu.

Green Council BiH je svoje kapacitete da postane certifikacijsko tijelo za zelenu gradnju izgrađivao već dugi niz godina a posebno u poslednje vrijeme kroz projekt SMARTER „Pametnije financiranje za porodice“ HORIZON 2020 https://green-council.org/zeleno-stanovanje-certificira-savjet-za-zelenu-gradnju-bosne-i-hercegovine/

Dalji koraci u ovoj saradnji uključivaće sastanke timova oba partnera koji će definirati tačne procedure i optimizaciju projektnih detalja, a sve u pravcu sticanja certifikata zelene gradnje.