Zeleni gradovi – Politička akademija Sarajevo

Zeleni-gradoviCentar za političke studije u saradnji sa Fondacijom Heinrich Böll organizovao je od 23. do 25. oktobra u Sarajevu političku akademiju “Zeleni gradovi.” Cilj akademije je upoznavanje mladih, prvenstveno aktivista civilnog društva kao i bh. Stranaka sa osnovama politike i zelene politike. Ovogodišnja akademija fokusirala se na grad kao specifičnu jedinicu društvene, ekonomske i ekološke organizacije. Od ukupno 66 prijavljenih za učešće na akademiji odabrano je 20 učesnika i učesnica iz više od deset različitih bosanskohercegovačkih gradova.

Arhitektica Sanela Klarić, predsjednica Udruzenja Green council pojasnila je šta su izazovi u planiranju zelenih gradova. Istakla je zgradarstvo kao oblast u kojoj je moguće posebno efikasno djelovati, te predstavila uspješne primjere planiranja zelenih gradova drugdje. Osvrćući se na resurse kojima je bogata Bosna i Hercegovina, predložila je moguće izvore obnovljive energije, kao i ekološke materijale za gradnju.