Zeleno stanovanje certificira Savjet za zelenu gradnju Bosne i Hercegovine

U okviru projekta “Pametnije financiranje za porodice”, koji se financira iz programa Horizon 2020, u saradnji sa partnerima na projektu, Savjet za zelenu gradnju Bosne i Hercegovine je razvio troškovno povoljan ali sveobuhvatan proces certificiranja zelenog stanovanja, kako bi procijenili i prepoznali najuspješnije projekte stambene gradnje koristeći održive principe granje. Informacije prezentirane dole ispod uključuju detaljna pojašnjenja programe, kriterije, koristi i troškove.


Program zelenog stanovanja i zelenih hipotekarnih kredita pruža mogućnosti nižih kamatnih stopa koje su dostupne za one koji se kvalifikuju, za prosperitetne kupce domova koji su zainteresirani za kupovinu kuće ili stana koji je certificiran u skladu sa smjernicama koje je uspostavio Savjet za zelenu gradnju BiH. Ove smjernice usko su vezane za superiorniji kvalitet, komfor i energetsku efikasnost i ostale okolišne performance. Informirajte se o tome kako smanjiti Vaše mjesečne troškove nastale uslijed vlasništva zelenog stambenog prostora!


Informacije za investiture i građevinske kompanije u stambenoj izgradnji:


Informacije za financijske institucije:


Informacije o firmama koje isporučuju usluge ili proizvode za zeleno stanovanje:

https://green-council.org/partneri/